A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

AKTUALNOŚCI

16.09.2021
22.06.2021

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia
15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków
o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice
i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Specyfika aplikacji mObywatel umożliwia rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

 

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Od dnia 9 czerwca 2021r. zmieni się również opłata za wydanie duplikatu oraz za domówienie tradycyjnej formy Karty, która będzie wynosić 10zł.

22.06.2021

Zmiany w rządowym programie „Dobry start”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, iż weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie na podstawie tych przepisów realizowany jest rządowy program „Dobry start”, którego tryb i sposób realizacji określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu.

Obecnie na podstawie tych przepisów od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Począwszy od świadczenia na najbliższy rok szkolny 2021/2022, pieniądze będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce instytucji gminnych i powiatowych.

Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie, a środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Rządowy program „Dobry start” powstał w 2018 r. Świadczenie jest przyznawane na każde uczące się w szkole dziecko, raz w roku – w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Pieniądze wypłacane są bez względu na dochód rodziny.

27.05.2021
29.04.2021
Wszystkie wpisy