A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Liderzy kooperacji

W dniu 6 października 2020 r. w Gminie Wysokie Mazowieckie miało miejsce spotkanie Gminno - Powiatowego Partnerskiego Zespołu Kooperacji, które miało na celu podsumowanie efektów prac w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

W tym uroczystym spotkaniu swoją obecnością zaszczycili: pani Anna Tomulewicz – doradca ds. Modelu Kooperacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, pan Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, pani Henryka Szklaruk - sekretarz Gminy Wysokie Mazowieckie, pani Iwona Kalinowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, pani Iwona Koc – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckie, radni powiatu i gmin oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń uczestniczących w projekcie.

Gmina Wysokie Mazowieckie uczestniczyła w I i II Kamieniu Milowym projektu pn.:  „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w – Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Głównym celem projektu w I Kamieniu Milowym w okresie kwiecień - grudzień 2018 r. było wypracowanie innowacyjnego Modelu Kooperacji na terenie gmin wiejskich,
a w II Kamieniu Milowym w okresie kwiecień 2019r. – wrzesień 2020r. wdrożenie Modelu Kooperacji - modelowego schematu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (policja, sądownictwo, oświata, organizacje pozarządowe, itp.), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich.

Projekt zakładał działania skierowane na wsparcie pracowników sektora pomocy społecznej, oraz wsparcie rodzin objętych działaniami projektu.  Realizacja projektu przyczyniła się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania Modelu, który umożliwił efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie.

W ramach prac Partnerskiego Zespołu Kooperacji utworzono Listę aktywności i usług na terenie powiatu wysokomazowieckiego, która zawiera dane na temat prowadzonych działań przez instytucje, organizacje i stowarzyszenia zaangażowane w realizację projektu „Liderzy Kooperacji” na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi oraz osób starszych, a także instytucji w okresie pandemii.

Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań przedstawicielom podmiotów za aktywny udział w pracach Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego i Gminy Wysokie Mazowieckie.