A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Informacja o konsultacjach społecznych

Wysokie Mazowieckie, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysokie Mazowieckie do 2032 roku

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/21 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 kwietnia 2021r. ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysokie Mazowieckie do 2032 roku.

Konsultacje odbędą się w dniach od 29 kwietnia 2021 r. do 13 maja 2021 r. w formie:

 1. Spotkania otwartego umożliwiającego poznanie opinii mieszkańców Gminy Wysokie Mazowieckie na temat najważniejszych celów, kierunków działań, wskaźników zawartych
  w projekcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysokie Mazowieckie do 2032 roku, a także zgłoszenia propozycji i uwag do protokołu. Spotkania odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem (z zastosowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych) w dniach 10.05.2021 r. i 11.05.2021 r. w godzinach 9.30-11.30.
 2. Opinie i uwagi do projektu Strategii można także składać na formularzu w formie:
 3. a) korespondencji elektronicznej e-mail na adres: Turn on Javascript! (w tytule należy wpisać „KONSULTACJE SPOŁECZNE”,)
 4. b) pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem,
  Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
 5. c) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój nr 15.
 6. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
 • z datą wpływu po 11.05.2021 r. po godz. 15:00,
 • anonimy,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkanie z mieszkańcami gminy).
 1. Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentu Strategia Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Wysokie Mazowieckie do 2032 roku można uzyskać pod nr tel: 86 275 74 58.

Załączniki:

 1. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysokie Mazowieckie do 2032 roku.
 2. Formularz konsultacji społecznych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych. Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibie i na stronie GOPS w Wysokiem Mazowieckiem oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.

                                                                                                                Kierownik GOPS
                          Iwona Koc


Strategia WM do 2032


FORMULARZ KONSULTACJI